Deelname voorwaarden

15e EDITIE 2023 – Deelname voorwaarden


ALGEMEEN

Deelname aan de Woeste Noordwester staat open voor personenauto’s van alle bouwjaren. Alleen voertuigen die op de dag van de rit 30 jaar of ouder zijn krijgen punten toegekend voor het NRF klassieker kampioenschap 2023. De deelnemende auto’s mogen niet voorzien zijn te uitbundige reclame uitingen en/of bestickering. Auto’s met teveel uitlaat geluid worden niet aan de start toegelaten of kunnen tijdens het evenement worden gediskwalificeerd; dit ter beoordeling van de wedstrijdleider. De eigenaar van de auto dient, indien van toepassing, in het bezit te zijn van een geldig APK keuringsbewijs.

De Woeste Noordwester wordt verreden met toestemming van de lokale overheden, de Wegenverkeerswet en het Bijzonder Reglement (nog te publiceren). Deze is gebaseerd op het Reglement Nederlands Kampioenschap voor Klassiekers (NKKLAS) van de NRF. Alleen van de laatste uitgave en voor zover in dit Bijzonder Reglement niet anders is bepaald. Genoemd reglement kunt u downloaden op www.nrf-autosport.nl

VERZEKERING
De deelnemende auto’s dienen tijdens de rit verzekerd te zijn conform de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) zonder enige beperking zoals bijvoorbeeld uitsluiting bij regelmatigheidsritten inclusief behendigheidstesten of omschrijvingen van gelijke strekking. Het is de verantwoording van de equipe om een dergelijke verzekering af te sluiten. U dient dit bij de documenten controle d.m.v. de vrijwaringsclausule te verklaren.

VERZEKERING DOOR DE ORGANISATIE
De organisatie maakt gebruik van het verzekeringspakket van de NRF tegen Wettelijke Aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of goederen van derden en/of vrijwilligers en/of medewerkers en/of deelnemers. Daarnaast is in dit pakket een secundaire WAM verzekering t.b.v. de deelnemers opgenomen.

 

Back to top