Disclaimer

De website www.dewoestenoordwester.nl is eigendom van Stichting De Woeste Noordwester.

Door deze site te bezoeken en de daarop aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten.

Deze rechten berusten bij Stichting De Woeste Noordwester. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van De Woeste Noordwester is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Stichting De Woeste Noordwester niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Stichting De Woeste Noordwester aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Stichting De Woeste Noordwester geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze website.

Hoorn 3 Maart 2020

Back to top