Privacyverklaring

Inleiding

Stichting De Woeste Noordwester hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar deelnemers en andere relaties. Persoonsgegevens worden door Stichting De Woeste Noordwester dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting De Woeste Noordwester tracht zich in alle gevallen aan de eisen die de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt, te houden.

In deze privacyverklaring staat beschreven hoe De Woeste Noordwester persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, wijzigen, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in deze verklaring beschreven.

Waarvoor gebruikt Stichting “De Woeste Noordwester” uw persoonsgegevens?

De Woeste Noordwester verwerkt persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:

  • Inschrijving voor deelname aan autosportevenementen;
  • Desgevraagd verstrekken van de benodigde gegevens aan autoriteiten en/of accommodaties die tijdens een evenement worden aangedaan;
  • Correspondentie over evenementen;
  • Facturatie van deelname in geval van zakelijke deelname;
  • Versturen van nieuwsbrieven;

Welke persoonsgegevens verwerkt De Woeste Noordwester?

  • Naam, adres en woonplaats;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummers;
  • bankrekeningnummer;
  • beeldmateriaal;

Deze gegevens zijn opgeslagen in de volgende systemen en bestanden:

Hoe lang bewaart De Woeste Noordwester persoonsgegevens?

De Woeste Noordwester bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De website vormt het inschrijfsysteem van De Woeste Noordwester. Er zijn in- en exportmogelijkheden, om bijvoorbeeld lijsten te maken voor versturen van offline materiaal aan deelnemers. Het is expliciet niet de bedoeling lijsten te exporteren en deze langere tijd te bewaren of door te geven aan mensen die normaliter geen toegang hebben tot die gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van degene die deze lijst exporteert en opslaat om te zorgen dat die gegevens correct en veilig worden bewaard.

De gegevens van deelnemers kunnen alleen bekeken worden door de bestuursleden en de webmaster.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

De Woeste Noordwester verstrekt uitsluitend (een deel van) uw persoonsgegevens aan derden indien dat strikt nodig is voor het realiseren van een evenement.

Toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal

Met uw deelname aan het evenement gaat u er mee akkoord dat beeldmateriaal dat ontstaat tijdens het evenement en hieraan gerelateerde bijeenkomsten kan worden gepubliceerd (e.g. op de website, in social media, in nieuwsbrieven). Mocht u zich beroepen op uw ‘portretrecht’ dan zal De Woeste Noordwester desgevraagd beeldmateriaal van haar online kanalen verwijderen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dewoestenoordwester@hotmail.com De Woeste Noordwester zal zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Afmelden nieuwsbrief

U kunt zich afmelden via de betreffende nieuwsbrief door op de button afmelden te klikken. Afmelding is onomkeerbaar. U ontvangt daarna geen praktische informatie meer omtrent het evenement.

Heeft u het vermoeden van misbruik van persoonlijke gegevens?

Wanneer iemand een vermoeden heeft dat er misbruik wordt gemaakt van persoonsgegevens binnen Stichting De Woeste Noordwester dient dit gemeld te worden bij dewoestenoordwester@hotmail.com , zodat er waar nodig maatregelen getroffen kunnen worden.

Misbruik van gegevens zal – afhankelijk van de ernst – aanleiding geven tot beëindigen van toegang tot de gegevens. Er zal daarnaast ook steeds worden onderzocht of dit misbruik voorkomen kan worden.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

De Woeste Noordwester neemt de bescherming van uw gegevens serieus en zal met passende maatregelen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegengaan. De website van De Woeste Noordwester maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Vragen en klachten

Heeft u vragen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem contact op met dewoestenoordwester@hotmail.com Ook voor een klacht of melding kunt u hier terecht.

Updates privacybeleid

De Woeste Noordwester behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hoorn 29 Maart 2020

Back to top